Hình thức thanh toán

Ngày đăng: 06/11/2020 11:33 PM

  Tiền mặt hoặc Chuyển khoản theo số Tài khoản bên dưới:

   

  Họ và tên: Nguyễn Thành Luân

   

  Số tài khoản: 0602 3496 8931

   

  Tại Ngân hàng: Sacombank - Chi nhánh Quận 12